EXPOZIȚIA MĂNĂSTIRI ȘI BISERICI DIN ROMÂNIA


În cadrul expoziției Regina Maria, Muzeul Național Bran a participat cu panouri executate după gravurile lui Anton Kaindl, care au fost dăruite de artist reginei Maria a României, reprezentând biserici și mănăstiri din România. Expoziția a fost adusă în ianuarie 2019 la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE din Bruxelles, urmând ca în luna mai 2019 expoziția să fie amenajată la sediul Consiliului UE din Bruxelles.

MĂNĂSTIRI ȘI BISERICI DIN ROMÂNIA

Expoziţia Mănăstiri și biserici din România oferă prilejul valorificării unor gravuri ale artistului elvețian Anton Kaindl (1872-1951), născut la Geneva, care apoi a trăit în Bavaria. În 1921, la invitația reginei Maria a României, a venit în România unde a locuit până în 1951, când a trecut în eternitate. Lucrările provin din colecția reginei Maria de la castelul Bran, aflându-se acum în patrimoniul cultural al Muzeului Național Bran.
Călătorind pe plaiurile românești, Anton Kaindl a fost pasionat de monumentele de artă, pe care le-a imortalizat într-o serie de gravuri. Lucrările de față, gravate cu minuțiozitate în acvaforte, reprezintă mănăstiri și biserici din Transilvania, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Moldova, Bucovina, Dobrogea și Basarabia. Ele au fost realizate în perioada 1927-1932, fiind dăruite de autor reginei Maria, care a fost iniţiatoarea şi protectoarea acțiunii de executare a gravurilor de către Anton Kaindl.
Istoricul Nicolae Iorga mărturisea despre încântătoarele lucrări ale lui Anton Kaindl: „Niciodată n'am simțit mai bine caracterul maiestos al Govorei, acela, așa de elegant, al Hurezului, duioșia pitorescă a bisericuțelor de zid sau paracliselor de lemn, a crucilor ce drumul are, sămănate în largul țării de mânile darnice ale săracilor, decât în această traducere, care dă oarecum și un răsunet de sentimentalitate germanică accentelor arhitecturii noastre și zvonului de natură liberă care le încunjoară.”

MONASTERIES AND CHURCHES FROM ROMANIA
 
The exhibition Monasteries and Churches from Romania offers the opportunity to value the engravings of the Swiss artist Anton Kaindl (1872 - 1951), born in Geneva, who then lived in Bavaria. In 1921, at the invitation of Queen Marie of Romania, he came in this country, where he lived until 1951, when he passed away. The works belong to the collection of Queen Marie from the Bran Castle, now they are part of the cultural patrimony of the National Museum from Bran.
Traveling on Romanian lands, Anton Kaindl was completely charmed by the monuments of art, which he immortalized in a series of engravings. The present works of art, thoroughly engraved using the etching technique (aquaforte), represent monasteries and churches from Transylvania, Maramures, Oltenia, Muntenia, Bucovina, Dobrudgea and Bassarabia. They were made between 1927 – 1932, being donated by the author to Queen Marie, the promoter and also the protector of the activity of Anton Kaindl’s technique of the engravings.
The historian Nicolae Iorga reported about the artist’s delightful works of art: ‘I never felt better the majestic character of Govora (monastery), or that elegant style of Hurez (monastery), the picturesque charm of the small churches made of wall or of the chapels made of wood, or the crosses from the roads seeded throughout the country by the generous hands of the poor people, than in this translation, which gives somewhat an echo of the German sentimentalism to the accents of our architecture and to the free nature that surrounds them’.


Formular de contact

Adresă: str. Aurel Stoian nr. 14, localitatea Bran,
județul Brașov, cod poștal: 507025

Telefon: +40 268 238 336 

facebook messenger

Muzeul Național Bran, str. Aurel Stoian nr. 14, localitatea Bran,
județul Bran, cod poștal: 507025, telefon: +40 268 238 336

Made with Mobirise website templates