best web site builder

Muzeul Satului Brănean, organizat în urmă cu peste patru decenii (1960) în parcul din vecinătatea castelului, reliefează evoluţia arhitecturii populare tradiţionale din satele zonei Bran (...)

Interferenţele etno-culturale întâlnite în aşezările brănene au impus organizarea -1960 - a unui muzeu etnografic în aer liber în care să fie prezentate tipurile de gospodării rep rezentative, construcţii economice şi instalaţii de tehnică populară.

Muzeul Satului Brănean cuprinde actualmente un număr de 18 construcţii de arhitectură populară, înzestrate cu obiecte gospodăreşti originale. Acestea evidenţiază modul de viaţă şi simţul artistic ăl locuitorilor de pe aceste meleaguri.

Muzeul Satului Brănean reliefează evoluţia gospodăriei şi a locuinţei brănene de la formele cele mai arhaice până la ceţe evoluate, păstrând totodată structura funcţional - tradiţională.

Arhitectura populară este reprezentată de construcţiile din lemn: case de locuit şi un complex pastoral.

Un loc central şi de mare însemnătate îl ocupă gospodăria cufcurte închisă, datată' 1843, transferată (în anul 1961) din satul Peştera în Muzeul Satului Brănean.

Casele de locuit, construite din lemn de brad şi fag, sunt reprezentate în toate variantele arhitectonice: casa cu o singură încăpere datând de la începutul sec. al XX - lea, casa cu două încăperi—tinda şi casa mare - datând de la sfârşitul sec. al XVII - lea, casa cu trei încăperi - tinda, căsuţa şi casa mare —de la jumătatea sec al XIX - lea, casa de influenţă musceleană datând de la începutul sec. al XX - lea la care, pe lângă cele trei încăperi întâlnite până acum, apare celarul -încăpere destinată depozitării alimentelor. 

Complexul pastoral, alcătuit din hodăiţă (adăpost temporar al gospodarului), hodaia (adăpostul vitelor), stâna (adăpostul ciobanului şi atelier pentru prelucrarea laptelui în perioada vârâtului, când vitele sunt strânse în tu rme şi duse la munte).

De asemenea, sunt expuse instalaţii tipice industriei populare de prelucrare a lânii şi a lemnului, principalele materii prime care au contribuit la dezvoltarea meşteşugurilor populare.

Instalaţiile de tehnică populară aduse în Muzeul Satului Brănean sunt: piua cu ciocane, folosită la în'groşarea ţesăturilor, şi dârsta cu vâltoare, întrebuinţată la spălatul ţesăturilor. Colecţia instalaţiilor de tehnică populară din muzeu este completată de un joagăr acţionai hidraulic şi folosit pentru prelucrarea buştenilor.

Muzeul Satului Brănean constituie, atât pentru specialişti cât şi pentru vizitatori, un mijloc instructiv de cunoaştere a străvechii culturi populare din această zonă, cu puternice valenţe educative în peisajul de astăzi al acestor aşezări dintre Munţii Bucegi şi Piatra Craiului. 

CITEŞTE MAI MULT 

Mobirise

Program: luni - duminică: 09:00 – 18:00 (16 aprilie – 14 octombrie)
Telefon: +40268283332

S H A R E